Nieuw adres Hamburgerwer 181, 3851 EK Ermelo. De praktijk is achter het huis dus om de hoek aan de van Strijlandlaan

Bioresonantie-therapie

Lees meer

Bio-Energie-Therapie is de internationale benaming voor Bioresonantie-therapie.

Lucia
van der Bent

Ik geef ook workshops en lezingen.

Lees meer over Lucia
Bioresonantie
Ook voor dieren

De praktijk gaat verhuizen!

van 21 februari t/m 3 maart is de praktijk daarom gesloten. Wij gaan 4 maart 2019 weer open aan de

HAMBURGERWEG 181, 3851 EK TE ERMELO

De praktijk is gevestigd aan de zijkant van het huis, de ingang zit aan de van Strijlandweg tegenover garage Bronkhorst.

Informatie AVG

Deze informatie heeft betrekking op per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa in werking is getreden en omdat uw gegevens bekend zijn in ons systeem als u patiënt bent/wordt bij ons in de praktijk.

Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegeven. Deze wet is vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG, die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal gaan worden.

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over onze herziene privacyverklaring.

Hieronder leggen wij u uit waarom wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Van alle patiënten die bij ons in de praktijk komen maken wij een patiëntendossier aan. Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren (post, telefoon of e-mail); voor de belastingdienst en de Kamer van Koophandel zijn wij verplicht om de factuurhistorie gedurende 7 jaar te bewaren.

Welke gegevens slaan wij op?

Wij vragen van u: naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer(s) en e-mailadres. En voor de zorgverzekeraar uw BSN nummer. Dit verwerken wij in een boekhoudprogramma en vermelden wij op onze declaraties voor uw consulten.

Indien u met uw huisdier onze praktijk bezoekt vragen wij ook nog een groot aantal gegevens (naam, diersoort, ras, geslacht, leeftijd, gewicht, kleur, vachttype, etc.), maar deze gegevens vallen niet onder de AVG.

Bent u verplicht de gegevens te geven?

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

In principe niet tenzij u ons daar uitdrukkelijk om verzoekt, bijvoorbeeld aan de huisarts of een collega therapeut.

Uw gegevens zijn van u!

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen (als u geen financiële verplichtingen meer bij ons heeft) of door te sturen naar een andere partij.

Het is niet meer mogelijk om telefonisch aan te geven dat u gegevens gemaild wenst te hebben, wij moeten door deze nieuwe richtlijnen eerst uw identiteit controleren.

Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op via 085-8771167.

Vriendelijke groet, Lucia van der Bent

Let op! Er gaat veel veranderen….De zorgverzekeraars blijven Alternatieve Geneeswijzen  vergoeden maar bijna de helft van alle beroepsvereniging wordt uitgesloten van vergoeding! De vergoedingen worden meestal ook flink verlaagd! Kijk nu uw zorgverzekering na om te zien wat er door uw verzekering wordt vergoedt en of zij de VBAG de beroepsvereniging voor  natuurgeneeskunde waar mijn behandelingen onder vallen nog vergoeden. Zo kunt u eventueel nog aanpassingen doorvoeren!

Hamburgerweg 181,
3851EK Ermelo. Tel:  085-8 771 167 Lees meer..

Met Bioresonantie kan ik de problemen , symptomen en hun oorzaken opsporen waarmee we de belangrijkste stap maken. Als de oorzaak van de klachten bekend is, wordt er al zoveel duidelijk en verklaarbaar. Lees meer..

Ik behandel ook dieren, van voornamelijk honden, katten en paarden tot tropische vogels en koeien. Lees meer..